Služby

Vizualizace a animace

Vizualizace nemusí být pouhé vyobrazení interiéru nebo exteriéru budovy. Vizualizací lze zobrazit cokoliv existujícího, ale také neexistujícího. Vaše myšlenky, plány, představy, sny, projekty – cokoliv umíme zhmotnit a zobrazit tak, aby divák jednoduše a rychle pochopil obsah a předkládané sdělení.

Animace není jen pouhý sled snímků pohybujících se objektů. Animace vám může ukázat objekt zevnitř, může rozložit a složit objekt na součástky. Mikroskopické a makroskopické světy, struktury, vazby, vlastnosti objektů, montážní postupy, operace – to vše můžeme zobrazit reálně nebo se zcela smyšlenými vlastnostmi objektů.

Technologické postupy

Technologické a výrobní postupy jsou podstatné pro finální kvalitu a funkční spolehlivost výrobků. Plná informovanost je běžná u výrobních pracovníků, mnohdy je však předkládána i klientům a zákazníkům jako důkaz kvality, efektivity, spolehlivosti nebo jedinečnosti. Počítačová animace a vizualizace umožňuje složité děje efektivně a jednoduše zobrazit. Situace, které není možné zobrazit v reálném světě, jsou pro počítačovou animaci ideálním zobrazením. Díky ní lze zobrazit vnitřky strojů během provozu, ukázat děj který by kvůli bezpečnosti nebylo možné pozorovat. Složité postupy trvající dny nebo týdny mohou být zkráceny do několika minut. Na sebe navazující procesy lze zkrátit a efektivně zobrazit.

Totéž platí i o netechnických oborech. Lékařské operace, implantace, stomatologické zákroky, plastická chirurgie. V počítačové animaci na rozdíl od reálného videa nemusí diváka děsit krev, animovaný postup mu jasně ukáže průběh daného úkonu.

Počítačová animace je také ideální pro zobrazení „neviditelných“ jevů. Finanční transakce, šíření záření, přenos dat, infračervené nebo ultrafialové světlo, šíření zvuku, atomová struktura, makrobiologické děje, nanostruktury – to vše je možné pomocí animací a vizualizací efektivně zobrazit.

Schematické animace

Složité technologické postupy jsou velmi často zjednodušovány do schémat. Vizuální popis děje může být v animované formě mnohem názornější než pouhé schéma, u kterého divák nemusí na první pohled poznat, odkud kam se dívat. Schematická animace může velmi složitý děj zobrazit pomocí zástupných objektů, může zvýraznit vazby a struktury. Zajímavou a poutavou formou lze zobrazit jinak nudné pasáže, jako jsou grafy a tabulky. Speciálními efekty lze upoutat divákovu pozornost přímo na místo, kde jsou podstatné informace.

Samotná animace může svým vzhledem doplňovat samotný obsah. Některé děje je lepší zobrazit realisticky, takže vypadají jako ve skutečnosti, u některých je vhodné použít kresleného vzhledu. Animované mohou být i jednotlivé grafické komponenty. Postupy a schémata mohou být spojovány, takto pak vzniká komplexní prezentace.

Kompozice

Přestože slovo kompozice má mnoho významů, v počítačové grafice je používána zejména pro spojování reálných a počítačem generovaných záběrů. Počítačové záběry lze zakomponovat do reálného prostředí, do fotografie nebo videa, takže jejich věrnost je mnohem vyšší. Neexistující objekty pak dostávají punc reality. Divák má pocit, že sleduje realitu, přestože je reálná pouze část obrazu. Mnohdy jsou kompozice ideální pro porovnání stavu před a po, zejména u stavebních objektů.

Našim klientům nabízíme jak statickou kompozici do fotografie nebo do statického videozáběru, tak plně animovanou kompozici, tedy počítačovou animaci vloženou do filmového záběru, který může být pořízen ze stativu, z jízdy, ze steadicamu, z jeřábu, z plošiny či z letadla nebo helikoptéry.

Prezentace

Jediný obrázek nebo animace může zaujmout, komplexní prezentace však divákovi dodá ucelený pohled. Našim cílem není vytvářet pouhé obrazy. Svým klientům dodáváme komplexní představení jejich vize, plánů nebo hotových výrobků či technologií.

Nabízíme „bezobslužné“ prezentace, které formou videoprezentace představují například portfolio klienta, nebo spojují technologické postupy do jednoho celku. Lze je spustit na libovolných zařízeních, mohou být doplněny hudbou, titulky nebo mluveným komentářem. Samozřejmostí je kompatibilita našich prezentací s moderními zařízeními, jako jsou chytré mobilní telefony a tablety.

Interaktivní prezentace může reagovat na vstupy uživatele. Uživatel může nejen ovládat průběh prezentace, zobrazovat jednotlivé části nebo vybírat z obsahu prezentace, může také zadávat vstupní hodnoty, měnit vzhled či obsah. Interaktivní prezentace je nejvyšší a nejsložitější formou prezentace a je přesně šitá na míru daného klienta a pochopitelně i uživatele, který prezentaci používá.

Spoty

Vše výše uvedené ale zkrácené do pouhých desítek vteřin – i tak může být chápán animovaný spot. Velmi rychlý a velmi krátký úsek obsahující maximum důležitých informací. Může to být reklamní video, upoutávka, animované logo, znělka, či jen pouhý textový odkaz. Takové spoty se pak většinou zobrazují na reklamních plochách, displejích, LCD panelech a podobně.

Spoty lze vytvářet i zcela samostatně. Nabízíme výrobu v libovolných velikostech a formátech.