Řízení letového provozu

Prezentace – představení společnosti na konferenci v Pekingu.

Agentura: Ctech

Klient: ŘLP